Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernhard Conrad Ludwig Gerwais

Bernardas Konradas Liudvigas Gervaisas, XVIII–XIX a. Prūsijos visuomenės veikėjas.

Gerwais Bernhard Conrad Ludwig (Bernardas Konradas Liudvigas Gérvaisas), Gerweiss apie 1760 1829, Prūsijos visuomenės veikėjas. 1796–1809 Karaliaučiaus vyriausiasis burmistras. Veikale Notizen von Preussen mit besonderer Rücksicht auf die Provinz Littauen, 2 Bde, 1795–1796 [Pastabos apie Prūsiją, kreipiant ypatingą dėmesį į Lietuvos provinciją] pateikia duomenų apie lašišų ir kitų žuvų žvejojimo įrankius bei būdus Kuršių mariose, aprašo Liudvikai Karolinai Radvilaitei 1787–1795 priklausiusių Seirijų ir Tauragės valdų valstiečių buitį, darbo įrankius, padargus.

Angelė Vyšniauskaitė

Iliustracija: Tinklų statymas Skirvytės upėje / Iš knygos „Notizen von Preussen"... Bd. 2, 1796