Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus miesto L. Rėzos lietuvių kultūros draugija

Karaliaučiaus lietuvių kultūrinė organizacija, įsteigta 1990.

Karaliáučiaus miẽsto L. Rzos lietùvių kultros draugijà įsteigta 1990 XII 16. 2000 vienijo 170 narių. Organizacinio komiteto pirmininkas okeanologas prof. Algis Trimonis, tarybos pirmininkai: doc. Eugenijus Čejauskas (1990–1992), Algimantas Augustinas Savickas (1992–1993), Onutė Kruglikova (1993–2000), nuo 2000 Rūta Leonova. Draugija nuo 1994 metų yra pareiškusi apie savo nepriklausomybę nuo Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės. 1998 kartu su Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacija (pirmininkas Juozapas Miliūnas) ir Karaliaučiaus regioniniu rusų–lietuvių kultūros ir verslo paramos fondu (prezidentas Alvydas Antanas Muliuolis) įsteigė lietuviškas pradines klases Karaliaučiaus 4-oje municipalinėje mokykloje ir 35-jame licėjuje, 1999 – 22-oje vidurinėje mokykloje. Rūpinasi vaikų vasaros poilsiu, lietuviškos knygos skyriumi miesto bibliotekoje, rengia tautines šventes, remia Karaliaučiaus Šventosios Šeimos parapijos sekmadieninę mokyklą.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Karaliaučiaus lietuvių vokalinis ansamblis „Pinki vaike“: Alfonsas Montvilas, Vitas Vėgėlė, Juozas Kiaulakis (vadovas), Algimantas Savickas ir Zenonas Gardauskas, 1999 / Iš Algirdo Matulevičiaus rinkinio

Iliustracija: Rūta Leonova (penkta iš dešinės) su Karaliaučiaus lietuvių vaikais ir jaunimo sąjungos nariais Vilniuje; trečias iš dešinės – Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Napaleonas Kitkauskas (antroje eilėje), 1999 / Iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento archyvo