Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus Friedricho kolegija

vidurinė mokykla, veikusi 1698–1944 Karaliaučiuje.

Karaliaučiáus Friedricho kolègija, vidurinė mokykla, veikusi 1698–1944 Karaliaučiuje. Įkurta teologo Theodoro Gehro kaip privati pietistinės orientacijos mokymo įstaiga. Nuo 1701 karališkoji mokykla, nuo 1810 gimnazija. Veikė turtinga biblioteka (1893 – 8000 knygų, 20 000 programų), turėjusi vertingų lituanistinių leidinių. Mokymas buvo aukšto lygio. Iš pradžių dėstyta lotynų, vėliau vokiečių kalba. Kaip fakultatyvas XVIII a. buvo dėstoma lietuvių kalba. Kolegijoje 1762–1764 mokytojavo Johannas Gottfriedas Herderis. Žymiausias Friedricho kolegijos auklėtinis – filosofas Immanuelis Kantas (1732–1740), iš lietuvių – kalbininkas Aleksandras Kuršaitis. Dauguma auklėtinių stodavo į Karaliaučiaus ir kitus Prūsijos, Vokietijos universitetus. Buvę Karaliaučiaus Friedricho kolegijos auklėtiniai Vokietijoje leidžia tęstinį leidinį Rundschreiben Collegium Fridericianum, kuriame skelbiami atsiminimai, straipsniai ir moksliniai tyrinėjimai apie šią kolegiją ir Karaliaučių.

Domas Kaunas