Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kalnas“

lietuvių jaunimo draugija, įkurta 1919 Gvildžiuose.

„Kalnas“, lietuvių jaunimo draugija, įkurta 1919 VI 22 Gvildžiuose (Klaipėdos apskrityje). Kalno steigėjas ir pirmasis pirmininkas Endrius Borchertas. Gvildžiai buvo įžymūs savo kalnu – aukštu ir stačiu krantu į Danės upę ir Joninių laužais. Kalno nariai mokėsi lietuviškų dainų, ratelių, deklamavo eilėraščius. Per Kalėdas ir kitas šventes rengė vaikų, jaunimo vakarėlius. Kalnas turėjo bibliotekėlę, kurią tvarkė Jakšys. Knygas skolinosi iš „Santaros“ knygų fondo. Draugija uždaryta 1939.

Vytautas Gocentas

Jurgis Reisgys