Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juzefas Narūnavičius

Juzefas Naronovičius-Naronskis, XVII a. inžinierius, kartografas ir matematikas.

Narūnãvičius Juzefas, Naronòvičius-Narònskis 1610 ar 1616 1678 IV Ortelsburge, Rytprūsiuose, inžinierius, kartografas ir matematikas. Kilęs iš kilmingos šeimos Didžiojoje Lietuvoje, studijavo Kėdainiuose. Dirbo Radvilų dvare. 1655–1659 parašė 3 tomų veikalą Ksiąžki nauk matematycznych [Matematikos mokslų vadovėlis]. Apie 1660 dėl arijoniškojo tikėjimo turėjo iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) išvykti į Prūsiją, kur iki 1678 gyveno padedamas LDK vietininko Boguslavo Radvilos. Nuo 1661 pagal sutartį su Prūsijos elektoriumi Friedrichu Vilhelmu išmatavo Prūsijos kunigaikštystę ir parengė 44 (išliko 35) labai tikslius, lotynų kalba aprašytus Rytprūsių valsčių žemėlapius. Dirbo kartu su sūnumi Janu Juzefu. 1669 parašė savo veikalo I tomo papildymus. Sudarė Karaliaučiaus, Klaipėdos ir kitų pilių planus bei brėžinius, apie 1670 nupiešė Klaipėdos panoramą. 1671 dviejų tomų veikale rašė apie Prūsos ir LDK priešistorę – tarp Baltijos jūros, Vyslos ir Volgos gyvenusius skitus ir sarmatus.

L: Naronowicz-Naroński J. Budownictwo wojenne. Warszawa, 1957; Ragauskienė R., Karvelis D. 1645 m. Juzefo Narūnavičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis. V., 1997, p. 22–29.

Iliustracija: „Klaipėdos miesto panorama“, akvarelė, XVII a. / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspozicijos