Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Justinas Kulys

XIX–XX a. knygnešys, vaistininkas, visuomenės veikėjas.

Kulỹs Justinas 1874 I 12 Kupiškyje ?, knygnešys, vaistininkas, visuomenės veikėjas. 1889 susipažino su knygnešiu Jurgiu Bieliniu ir pasekė jo pėdomis. Pradžioje tenkinosi iš kitų knygnešių gauta spauda, vėliau pats leidosi į Rytprūsius gabenti knygų. 1893 mokėsi spaustuvininko amato pas Martyną Jankų Bitėnuose. Slapta įsigijo, dalimis pergabeno ir įrengė Kupiškyje nešiojamąją spaustuvę. Kulys spausdino paveikslėlius su maldelėmis lietuvių kalba. Kai J. Bielinis, atvežęs du maišus „Aušros“, nesugebėjo išplatinti, Kulys sugalvojo naują platinimo būdą: Aušrai pagamino viršelį su antrašte: Galybė peklos su jos gyventojais ir per kelias dienas leidinį išplatino. 1905 Kulys atvažiavo į JAV ir apsigyveno Niujorke, vėliau – Baltimorėje. 1906 įkūrė lietuvių dramos būrelį.

LE