Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Strėkys

Jurgis Štrėkys, XIX a. lietuvininkas klimkiškis.

Strėkỹs, Štrėkys, Jurgis 1880 Kekersuose, Katyčių parapijoje, klimkiškis. Daugiau kaip 60 metų buvo sakytojas. J. Strėkiui skirta 13 posmelių atsiminimo giesmelė (gal jo paties sukurta) Jau ir aš nebe esmi tarp jusu, išspausdinta 1914 laikraštyje Svečias. 1924 XI 15 Klaipėdoje sudarytų draugijos Evangeliško lietuvininkų senojo surinkimo įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje J. Strėkys minėtas kartu su kitais nusipelnusiais jau mirusiais 62 sakytojais.

Algirdas Žemaitaitis