Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Stragys

XX a. mokytojas, kraštotyrininkas.

Stragỹs Jurgis 1898 III 6Antšyšiuose (Katyčių par.) 1928Klaipėdoje, mokytojas, kraštotyrininkas. Nuo 1912 mokėsi Klaipėdos preperandume. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę, sužeistas pateko į rusų nelaisvę. 4 metus išbuvo Sibire. 1920 grįžo, po metų baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokytojavo Mineikių (Šilutės apskritis) pradinėje mokykloje, čia vienas pirmųjų pradėjo mokyti vaikus lietuviškai. Nuo 1923 lietuvių kalba dėstė Šilutės Herderio gimnazijoje, nuo 1927 – Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Domėjosi Mažosios Lietuvos kraštotyra, surinko daug vietovardžių, žemėvardžių ir asmenvardžių. Surinkta medžiaga (apie 30 sąsivinių) buvo perduota Vytauto Didžiojo universitetui.

Algirdas Žemaitaitis