Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos preperandumas

pedagogų rengimo įstaiga, rengusi jaunuolius mokytis Klaipėdos mokytojų seminarijoje.

Klapėdos preperándumas, pedagogų rengimo įstaiga, rengusi jaunuolius mokytis Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Įsteigtas 1900 Vitėje, buvusios Klaipėdos navigacijos mokyklos pastate. Direktoriumi paskirtas pedagogas Ecksteinas. Po stojamųjų egzaminų atrinkus 30 jaunuolių (jie turėjo bent kiek mokėti lietuvių kalbą), 1900 IV 1 Klaipėdos preperandume prasidėjo mokslo metai. Be Ecksteino dar mokė pedagogai Endrius Kairys, Stepaitis (Steppath), Bussala. Laikantis kitų preperandumų, rengusių pedagogus Mažosios Lietuvos mokykloms, tradicijų, lietuvių kalbai skirtos 2 savaitinės pamokos. Per jas mokytasi katekizmo tekstų, giesmių, Bažnyčios ir Reformacijos istorijos. Kiti dalykai dėstyti vokiečių kalba. 1902 išleista pirmoji auklėtinių laida toliau mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Klaipėdos preperandumas kasmet parengdavo seminarijai po maždaug 30 moksleivių. 1913 preperandumas perkeltas į Klaipėdos mokytojų seminarijos rūmus. Nuo tol abiem mokymo įstaigoms vadovavo tas pats rektorius (tuokart kunigas Schulzas), dėstė tie patys mokytojai. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mokslas nutrūko. Po kurio laiko į frontą neišsiųsti mokiniai perkelti į Rastenburgo (Rytprūsiai) preperandumą. Pasibaigus mokslo metams, išlaikiusieji egzaminus toliau mokėsi Ragainės, Osterodės, Valdavos ir kitose Rytprūsių mokytojų seminarijose. Klaipėdos preperandumas atgaivintas 1917. Po Pirmojo pasaulinio karo (sekant Vokietija) jo vietoje 1924 įsteigta vokiška Spartesnioji mokykla (vok. Aufbauschule). Lietuviams skirta Klaipėdos spartesnioji mokykla.

Albertas Juška