Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Melaus

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Melaus Jurgis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Dovilų jaunimo draugijos „Liepa“ veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Dovilų skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikų, ekonomistų ir Mažosios Lietuvos jaunųjų draugijų atstovų seime Šilutėje, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis