Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Dumpis

Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis.

Dùmpis Jurgis 1889 III 25Nibruose (Klaipėdos aps.) 1964 V 6Čikagoje (JAV), Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Vyskupo Hanso Jurgio Dumpio dėdė. Prieš sukilėliams 1923 I 15 užimant Klaipėdą, jo ūkyje buvo įsikūręs sukilėlių vyriausiojo vado Jono Budrio štabas. Dumpis rūpinosi sukilėlių maistu ir šiltesne apranga, savo vežimais vežė sužeistuosius į štabo ligoninę Gargžduose. Sukilėliams perdavė kulkosvaidį ir kelis šautuvus, įgytus iš bermontininkų. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 apsigyveno Čikagoje, dirbo ligoninėje. Buvo Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos narys.

Algirdas Matulevičius