Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Adomas Meisneris

George Adam Meissner, XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas.

Mesneris Jurgis Adomas, George Adam Meissner 1692 IX 15Šereiklaukyje (Tilžės aps.) 1769 II 8Enciūnuose (Stalupėnų aps.), evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas. Efraimo F. Meisnerio tėvas. Mokėsi Tilžės provincijos mokykloje. 1710 VI 19 įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete. Dėl maro tada studijas nutraukė ir apsigyveno Paklydimuose, Gumbinės apskrityje. 1716 antrą kartą įstojo į universitetą, bet jo nebaigė. 1717 gavo precentoriaus vietą Mielkiemyje, Stalupėnų apskrityje. 1718 II 18 paskirtas Mielkiemio kunigu. 1725 perkeltas į Enciūnus, kur dirbo iki mirties. Palaikė draugiškus kaimynystės ryšius su Kristijonu Donelaičiu. Dalyvavo 1719 I 10 Įsruties, sausio 16 d. Nemerkiemio ir sausio 19 d. Enciūnų konferencijose dėl Johanno Heinricho Lysiaus katekizmo lietuviško vertimo peržiūrėjimo. Savarankiškai peržiūrėjo šį rankraštį ir 1719 V 16 jį aprobavo. Sudarė ir apie 1768 išleido 4 lietuviškų giesmių rinkinėlį (neišliko). Šias giesmes vėliau perspausdino Kristijonas Gotlybas Milkus (1806).

LE

MLFA