Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Efraimas Frydrichas Meisneris

Ephraim Friedrich Meissner, XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas, vertėjas.

Mesneris Efraimas Frydrichas (Ephraim Friedrich Meissner) 1731 VIII 26Enciūnuose (Stalupėnų aps.) 1815 V 19Širvintoje (Pilkalnio aps.), evangelikų liuteronų kunigas, vertėjas. 1748 X 1 įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete, vėliau studijavo Hallės universitete. 1752–1807 kunigavo Širvintoje. 1781 išėjus Gotfrydo Ostermejerio giesmynui, Meisneris prisidėjo prie brolių Milkų pradėtos giesmyno kritikos. Išvertė 10 Johanno Gottliebo Heimo pamokslų ir pats parašė 2 pamokslus, kuriuos Kristijonas Gotlybas Milkus išspausdino Mišknygose (1800). Padėjo K. G. Milkui rengti giesmyną (išleistas 1806), kurį sukritikavo G. Ostermejeris. Giesmyno tiražas nurašytas kaip makulatūra. Meisneris domėjosi lietuvių filologija, buvo užsiprenumeravęs Georgo Ernsto Sigismundo Hennigo Prūsų kalbos žodyną (1785).

LE

MLFA