Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jürgen Storost

Jurgenas Storostas, vokiečių kalbininkas.

Storost Jürgen (Jurgenas Stórostas) 1940 VII 20Wittenberge (Vokietija), vokiečių kalbininkas. Vydūno brolio Jurgio Storosto vaikaitis. Habil. dr. (2001). Vydūno draugijos garbės narys (nuo 1988). Leipcigo universitete 1965 baigė romanų filologijos studijas. Dirbo moksliniu vertėju ir prancūzų kalbos dėstytoju Leuna Merseburgo Aukštojoje techninėje chemijos mokykloje. Paskelbė keliasdešimt mokslinių straipsnių, su kitais parengė kelis politechninius žodynus. 1972 Haalės-Wittenbergo universitete apgynė daktaro disertaciją apie chemijos terminijos formavimąsi prancūzų kalboje. Nuo 1979 Vokietijos Demokratinės Respublikos Mokslų Akademijos Centrinio kalbotyros instituto (Zentralinstitut für Sprachwissenschaft) mokslo darbuotojas. 1994–1997 dirbo Potsdamo universiteto Romanistikos institute, 1997–2001 – Berlyno Brandenburgo akademijoje. Nuo 2001 – Berlyno Laisvojo universiteto kviestinis docentas. Svarbiausi darbai iš romanų filologijos, germanistikos bei kalbotyros istorijos. Svarbiausias veikalas – Trys šimtai metų romanų kalboms ir literatūroms Berlyno mokslų akademijoje (300 Jahre romanische Sprachen und Literaturen an der Berliner Akademie der Wissenschaften, 2 t., 2001, Frankfurt am Main). Gilinosi į senelio brolio Vydūno biografiją, jo ryšius su Vokietija ir jos kultūra. Apie tai skaitė keletą pranešimų Vokietijos baltistų konferencijose, paskelbė kelias studijas ir straipsnius apie Vydūno tėvą, apie ryšius su Hermannu Sudermannu, Fidumi, darbą Berlyno universiteto Rytų seminare, Vydūno kalbos koncepciją, paskutiniuosius jo gyvenimo metus, dokumentinę medžiagą apie vokiečių valdžios ir spaudos požiūrį į Vydūną XX a. 4 dešimtmetyje. Šiuos darbus skelbė Vokietijos ir Lietuvos spaudoje: knygose Die Grenze als Ort der Annäherung. 750 Jahre deutsch-litauische Beziehungen, Köln, 1992; Vydūnas lietuvių kultūroje, V., 1994, periodiniuose leidinuose Kultūros barai, Pergalė, Lituanistica, Ramuva, Zeitschrift für Slawistik, Zeitschrift für Germanistik, Ostdeutsche Familienkunde, Marginalien, Annaberger Annalen ir kituose.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Jürgenas Storostas (dešinėje), 1989

Iliustracija: Vydūno draugijos klubo svečias Jürgenas Storostas (antras) 1991