Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Urbšys

XX a. Lietuvos Respublikos diplomatas, valstybės veikėjas.

Urbšýs Juozas 1896 II 29Šateiniuose (Surviliškio vls., Kėdainių aps.) 1991 IV 30Kaune; palaidotas Petrašiūnų kapinėse, Lietuvos Respublikos diplomatas, valstybės veikėjas. Marijos Urbšienės-Mašiotaitės vyras. 1915 įstojo į Rygos politechnikos institutą, evakuotą dėl karo į Maskvą. Studijuodamas dirbo Lietuvių komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1916 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1917 baigė Čiugujevo (Charkovo sr., Ukraina) karo mokyklą ir buvo išsiųstas į frontą. 1918 grįžo į Lietuvą. 1919–1922 tarnavo Lietuvos Respublikos kariuomenėje; kapitonas (1922). Dirbo Lietuvos Respublikos pasiuntinybėse Berlyne (1922–1927), Paryžiuje (1927–1933), Rygoje (nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru; 1933–1934). 1934–1936 Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius, 1936–1938 – generalinis sekretorius, 1938 XII 5–1940 VI 15 Užsienio reikalų ministras. 1939 III 20 iš Vokietijos Užsienio reikalų ministro Joachimo von Ribbentropo gavo žodinį ultimatumą dėl Klaipėdos krašto grąžinimo Vokietijai. Klaipėdos krašto konvencijos signatarėms Didžiajai Britanijai ir Prancūzijai pareiškus, kad šios nesuinteresuotos Lietuvos pasipriešinimu Klaipėdos krašto aneksijos atveju, siekė normalizuoti santykius su nacistine Vokietija. 1939 III 22 su J. von Ribbentropu pasirašė priverstinę Lietuvos ir Vokietijos valstybės sutartį dėl Klaipėdos krašto perleidimo Vokietijai. 1940 VII 17 su žmona SSRS okupacinės valdžios ištremtas į Tambovą (Rusija). 1941–1954 kalintas Rusijos kalėjimuose. 1943–1944 žiemą J. Stalinui nusiuntė 2 memorandumus dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 1956 grįžo į Lietuvą. Nuo 1921 bendradarbiavo lietuvių ir užsienio spaudoje (Mūsų žinyne, Karo archyve, Klaipėdos žiniose, Lietuvos ūkyje, Kultūroje, Lietuvos žiniose, Pasaulio lietuvyje, Židinyje, Revue Baltique). Parašė knygą Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei istorijai (1932), atsiminimų knygą Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais (1988), Atsiminimai (1988). Iš prancūzų kalbos išvertė grožinės literatūros kūrinių. Apdovanotas Ldk Gedimino II ir IV laipsnio ordinais, Vytauto Didžiojo IV laipsnio ordinu, Estijos, Latvijos, Švedijos, Prancūzijos, Čilės, Vatikano ordinais, medaliais.

L: Dabar ir visados: Juozo Urbšio laikas ir asmenybė. K., 1993; Klaipėda, 1996 II 28; Janulevičiūtė J. Z. Kas liko laiškuose: Beatričės Grincevičiūtės ir Juozo Urbšio laiškus pavarčius. V., 2004.

Iliustracija: Juozas Urbšys

Iliustracija: Juozo Urbšio knygos „Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais“ viršelis, 1988