Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Tumas-Vaižgantas

XIX–XX a. rašytojas, kunigas.

Tùmas-Važgantas Juozas 1869 IX 20Maleišiuose (Anykščių vls.) 1933 IV 29Kaune, rašytojas, kunigas. 1893 baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo įvairiose vietose. 1897–1902 redagavo Tilžėje leistą „Tėvynės sargą“. 1905 vienas iš Vilniaus didžiojo seimo organizatorių, Krikščionių demokratų partijos steigėjų. Dalyvavo Lietuvių mokslo, Lietuvių dailės, Rūtos draugijų veikloje. Dirbo įvairių leidinių redakcijose. Nuo 1920 gyveno Kaune; Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius, 1922–1929 dėstė Lietuvos universitete. 1925 „Aukuro“ draugijos kvietimu Klaipėdos konservatorijos salėje skaitė paskaitą apie Simono Daukanto reikšmę lietuvių kultūrai, o vėliau apie Klaipėdos ir Vilniaus tautinę kultūrą. Pastebėjo, kad Mažojoje Lietuvoje įsišaknijusi vokiečių kultūra, todėl lietuvių inteligentų Klaipėda neviliojo. Parašė dramų, apsakymų, apysakų (Dėdės ir dėdienės, Išgama, Nebylys ir kitų), romanų (Pragiedruliai, Šeimos vėžiai), literatūros istorijos, kritikos, publicistikos. Dažniausiai kėlė tautinio mentaliteto, Lietuvos nepriklausomybės, visuomenės ugdymo problemas.

L: Merkelis A. Juozas Tumas-Vaižgantas. K., 1934; Vaitiekūnienė A. Vaižgantas. V., 1982; Radzevičius A. Vaižgantas lietuvių prozos kryžkelėse. V., 1987.

Iliustracija: Juozas Tumas-Vaižgantas, apie 1930 / Iš MLEA

Iliustracija: Juozo Tumo-Vaižganto pirmojo apsakymų rinkinio „Vaizdeliai“, išleisto 1902, viršelis / Iš MLEA