Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Pajaujis

XX a. ekonomistas, visuomenininkas, publicistas.

Pajáujis Juozas 1894 III 14Gyrailiuose (Suvalkų aps.) 1973 VI 10New Yorke, ekonomistas, visuomenininkas, publicistas. 1920–1923 studijavo teisės ir valstybės mokslus Berlyno, 1923–1926 Kielio universitete; mokytojavo lietuviškose mokyklose Dauguose ir Varėnoje. 1926 išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. 1934–1938 Klaipėdos prekybos instituto docentas ir prorektorius, 1941–1944 Vilniaus universiteto docentas. 1938 išrinktas Klaipėdos krašto seimelio nariu. 1944 pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus. Aktyviai dalyvavo išeivijos visuomeninėje-politinėje veikloje. 1952–1967 dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Išvertė į lietuvių kalbą grožinės literatūros kūrinių ir vadovėlių. 1920–1921 leidinio Lietuva redaktorius, 1923 „Klaipėdos žinių“ faktinis redaktorius; nuo 1935 „Lietuvos Keleivio“ (Klaipėda) bendradarbis ekonomikos ir užsienio gyvenimo srityse. Bendradarbiavo Lietuvių Enciklopedijoje. Nuo 1952 vienas Varpo redaktorių. 1967 išėjęs į pensiją, parašė veikalą (anglų k.) apie sovietinį genocidą Lietuvoje. 1998 XII 14 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu kartu su žmona po mirties apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

L: LE; Mirties dekretas demokratijos gynėjams. V., 2001.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Juozas Pajaujis, 1959 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio