Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozapas Miliauskas (Milevskis)-Miglovara

XIX–XX a. lietuvių poetas, filosofas, aušrininkas.

Miliáuskas (Milevskis)-Miglóvara Juozapas 1845 III 24Galnėje (Vainuto vlsč.) 1937 I 21Šiauliuose, poetas, filosofas, aušrininkas. Dalyvavo 1863 sukilime, po to slapstėsi nuo caro valdžios. Spaudos draudimo metais bendradarbiavo lietuviškame leidinyje „Aušra“. Rygoje susipažinęs su Martynu Jankumi, platino ne tik Aušrą, bet ir jo išleistą knygą Štukaunos dainos. Palaikė glaudžius ryšius su Mažosios Lietuvos veikėjais Jurgiu Mikšu, Viliumi Bruožiu. Rašė apie Lietuvos valdovus, teigdamas, jog Rusnė laikytina jų pirmąja buveine. Savo pirmąjį eilėraštį 1883 paskelbė Aušroje. Pirmasis poetas aušrininkas, 1884 Tilžėje išleidęs eilėraščių rinkinį Raštai. Įvairios eilės.

L: TLE; Seligina O. Miglovaros eilėraščio rankraštis // Kultūros barai. 1987, Nr. 4, p. 33; Prėskienis B. Juozapas Miliauskas – Miglovara lietuvių kultūroje // Liaudies kultūra. 1999, Nr. 3, p. 45–47; Prėskienis B. Juozapo Miliausko – Miglovaros požiūris į Lietuvos istoriją // Kultūros barai. 1998, Nr. 4, p. 72; Prėskienis B. Juozas Miliauskas – Miglovara. Šiauliai. 1997, p. 36, 59, 81, 96.

Iliustracija: Juozapas Miliauskas-Miglovara / Iš Domo Kauno knygos „Aušrininkas“, 1996