Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonis Pakalniškis

Johann Pakalnischkis, Pokalniškies, XX a. politikos ir visuomenės veikėjas.

Pakalnškis Jonis (Johann Pakalnischkis), Pokalniškies 1894 III 7Eglynuose (Klaipėdos aps.) 1984 V 18), ūkininko sūnus, politikos ir visuomenės veikėjas. Jaunystėje aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Vadovavo Eglynų kaimo bendruomenei. Laikraščio „Memeler Dampfboot“ bendradarbis ir platintojas. 1935 kandidatavo į V Klaipėdos krašto seimelį ir buvo išrinktas. 1936 VI 9–10 kaip Klaipėdos apskrities kandidatas išrinktas tautos atstovu į Lietuvos Respublikos Seimą. Rūpinosi žemdirbių interesais. 1944 nepasitraukė į Vakarus. Tik po 15 metų jam leista išvykti iš sovietų okupuoto krašto. Išeivijoje rūpinosi savo kraštiečiais.

L: Fischer G. Ostpreußische Frauen und Männer im Dienste der Landwirtschaft. Tessin, 2000, S. 320.

MLEA

Algirdas Antanas Gliožaitis