Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Norkaitis

XX a. lietuvių ekonomistas.

Norkáitis Jonas 1892 XI 25Pervazninkuose (Šakių aps.) 1983 III 22Bad Mergentheime (Vokietija), ekonomistas. Petrapilio universitete studijavo matematiką ir fiziką. 1919 grįžęs į Lietuvą dirbo Finansų ministerijoje. 1923 paskirtas Finansų ministerijos įgaliotiniu Klaipėdos kraštui ir Klaipėdos muitinės viršininku. 1924 Norkaitis išrinktas į „Aukuro“ draugijos valdybą. Dirbo kartu su Jokūbu Stikloriumi, Viliumi Gaigalaičiu, Valteriu Didžiu, Adomu Braku ir kitais žymiais Mažosios Lietuvos veikėjais. Nuo 1925 dirbo Finansų ministerijoje, nuo 1936 Užsienio reikalų ministerijoje, vadovavo Lietuvos delegacijoms ekonominėse derybose su kitomis valstybėmis. Akcinės bendrovės Lietuvos cukrus steigimo vadovas, 1931–1940 jos valdybos pirmininkas. 1940 pasitraukė į Vokietiją, 1942 grįžo į Lietuvą. 1944 išvyko į Vokietiją, ten buvo VLIK narys ir jo kontrolės komisijos, t. p. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas.

LE

MLFA

Iliustracija: Jonas Norkaitis