Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Konradas

ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Kònradas Jonas, ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Pagėgių jaunimo draugijos Rūta veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Pagėgių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo visuotiniame Šilutės seime ir pasirašė Šilutės deklaraciją, kuri pakartojo Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą. Priklausė Laukininkų centrui, 1935 kandidatavo į Klaipėdos krašto V seimelį.

Algirdas Antanas Gliožaitis