Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kirlys

XX a. lietuvių pedagogas, spaudos kolekcininkas.

Kirlýs Jonas 1891 I 13Nadiejiškyje (Rokiškio aps.) 1985 XI 17Kaune, pedagogas, spaudos kolekcininkas. Nuo 1909 rinko, tyrė, platino lietuvišką periodinę spaudą. 1935–1940 Žagarėje veikė jo lėšomis įrengtas spaudos muziejus, iš kurio 10 tūkst. vienetų leidinių 1941–1956 perduota bibliotekoms, muziejams. Susirašinėjo su Enziu Jagomastu, Vydūnu. Paskelbė straipsnių apie Martyno Mažvydo knygą Catechismvsa prasty szadei (...), parašė atsiminimų apie E. Jagomastą, Vydūną, straipsnių apie Mažosios Lietuvos lietuviškas mokyklas ir kita. Rankraščiai saugomi M. Mažvydo bibliotekos rankraštyne (F 46).

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Jonas Kirlys, 1981