Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Arnoldas Paulis

Johann Arnold Pauli, XVII–XVIII a. mokytojas, prūsų kalbos tyrinėtojas, teologas.

Paũlis Jonas Arnoldas (Johann Arnold Pauli) 1682 II 21Johannisburge (Rytprūsiai) 1741 III 13Klaipėdoje), mokytojas, prūsų kalbos tyrinėtojas, teologas. 1703 Johannisburgo pradinės mokyklos vedėjas. 1705 paskirtas karo kapelionu. 1708 išsikėlė į Rusiją, Petrapilyje buvo visų Rusijos evangelikų liuteronų bažnyčių ir parapijos prižiūrėtojas. Grįžęs į Vokietiją, 1712 Frankfurto prie Oderio universitete gavo teologijos daktaro laipsnį. Kviestas į Karaliaučiaus universitetą ekstraordinariniu profesoriumi, bet ten nedirbo. 1713–1741 Klaipėdos superintendentas. Vienas iš Johanno H. Lysiaus redaguoto katekizmo lietuviško vertimo tikrintojų; 1719 X 1 jam pritarė. Leidinyje Acta Borussica (t. III, 1732) paskelbė darbą Kurzer Entwurf einer weitläuffigen Ausführung einiger Sätze von der alten Preussischen Sprache [Trumpas pateikimas išsamaus samprotavimo apie senosios prūsų kalbos kelis sakinius].

Algirdas Antanas Gliožaitis

MLFA