Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jokūbas Peteraitis

XIX–XX a. lietuvių visuomenės veikėjas.

Peteraitis Jokūbas, Jokubs apie 1864 1930 X 24Klaipėdoje, lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė neturtingų tėvų šeimoje. Per 10 metų dirbo Vestfalijos anglių kasyklose. Grįžęs pirko mažą ūkelį. Jo taupumas ir sumanumas buvo pavyzdys ir kitiems. Beūkininkaudamas pradėjo aktyviau veikti lietuvių judėjime, visada pabrėždamas savo lietuviškumą. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. 1911 prisidėjo prie Apžvalgos leidėjų draugijos įkūrimo [vėliau Lituania]. Susitaupęs pinigų prieš Pirmąjį pasaulinį karą Klaipėdoje pirko žemės sklypą ir pasistatė didelį namą. Kai prancūzai užėmė Klaipėdos kraštą, Peteraitis ant savo namų iškėlė didelę lietuvišką vėliavą. Įnirtę vokiečiai ją nuplėšė, patį Peteraitį apkūlė. Išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Klaipėdos skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės Visuotiniame seime, pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojančią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos. Buvo bene pats turtingiausias iš susipratusių lietuvininkų ne tik Klaipėdoje, bet gal ir Mažojoje Lietuvoje. Savo didelius moderniškus namus (tuo metu Liepojaus g. 20) pardavė Lietuvių Bankui (vėliau Tautinis Lietuvių Bankas). Steigiant Tautinį Lietuvių Banką padėjo pamatinį kapitalą.

L: Kovos keliais, 1938, p. 243, 306.

Algirdas Žemaitaitis

Algirdas Antanas Gliožaitis