Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Heinrich Leopoldi

XVII a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmių vertėjas.

Leopoldi Johannes Heinrich (apie 1622 Erfurte, Vokietijoje 1666 VIII 5 Stalupėnuose), evangelikų liuteronų kunigas, giesmių vertėjas. Nuo 1642 V 22 studijavo Karaliaučiaus universitete. Ordinuotas kunigu 1651 X 8 Karaliaučiuje, paskirtas į Stalupėnus. Iš vokiečių kalbos Leopoldi versta giesmė Kad rytmečiais anksti keliu išspausdinta Danieliaus Kleino giesmyne Naujos giesmių knygos (1666). Jų [9-ių kunigų, t. y. ir Leopoldi] padedamas, Kleinas pateikė veikalą, kuris pirmą kartą nusipelno tikro giesmyno vardą (G. Ostermejeris). Vėliau ji pakartota A. F. Šimmelpenigio (1750) ir kituose giesmynuose (giesmės nr. 301).

Vytautas Gocentas

Zigmas Zinkevičius