Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Heinrich Leopoldi

XVII a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmių vertėjas.

Leopoldi Johannes Heinrich apie 1622Erfurte (Vokietija) 1666 VIII 5Stalupėnuose, evangelikų liuteronų kunigas, giesmių vertėjas. Nuo 1642 V 22 studijavo Karaliaučiaus universitete. Ordinuotas kunigu 1651 X 8 Karaliaučiuje, paskirtas į Stalupėnus. Iš vokiečių kalbos Leopoldi versta giesmė Kad rytmečiais anksti keliu išspausdinta Danieliaus Kleino giesmyne Naujos giesmių knygos (1666). Jų [9-ių kunigų, t. y. ir Leopoldi] padedamas, Kleinas pateikė veikalą, kuris pirmą kartą nusipelno tikro giesmyno vardą (Gotfrydas Ostermejeris). Vėliau ji pakartota Adomo Frydricho Šimmelpenigio (1750) ir kituose giesmynuose (giesmės nr. 301).

Vytautas Gocentas

Zigmas Zinkevičius