Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Samuel Rosenheyn

Rosenhayn, Johanas Samuelis Rozenhainas, XVIII–XIX a. pedagogas, visuomenės veikėjas.

Rosenheyn Johann Samuel, Rosenhayn (Johanas Samuelis Ròzenhainas) 1777 I 7Billrode (Vokietija) 1844 IX 3Luke (Lenkija), pedagogas, visuomenės veikėjas. Augo mokytojų šeimoje, mokėsi Naumburgo (Vokietija) mokykloje. Leipzigo universitete studijavo teologiją, filosofiją, filologiją; 1803 Wittenbergo universitete įgijo filosofijos daktaro laipsnį. Kurį laiką dirbo guverneriu. 1805 paskirtas mokytoju į Marienwerderio (dab. Kwidzyn) katedros mokyklą, 1810 perkeltas į Karaliaučiaus Friedricho kolegiją. 1815 atvyko į Klaipėdą, tapo aukštosios miestiečių mokyklos (Höhere Bürgerschule) vadovas. Magistrato ir mecenatų padedamas suformavo gausią biblioteką, įrengė mokymo kabinetų, iš esmės pertvarkė mokymo procesą, fizinio lavinimo užsiėmimus įtraukė į mokymo programas. 1817 Rozenhaino iniciatyva pradėtas spausdinti laikraštis Memelsches Wochenblatt. Rašė ir leido vadovėlius lotynų ir vokiečių kalba, Prūsijos laikraščiuose publikavo mokslinius straipsnius, kūrė eilėraščius (paskelbė Memelsches Wochenblatt). 1844 Leipcige išleido eilėraščių rinkinį Gedichte [Eilėraščiai]. 1824 išvyko į Luką, ten vadovavo gimnazijai.

Albertas Juška