Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Karl August Lewald

Johanas Karlas Augustas Lėvaldas, XIX a. vokiečių žurnalistas, rašytojas ir teatro vadovas.

Lewald Johann Karl August (Johanas Karlas Augustas Lvaldas) 1792 X 14 Karaliaučiuje 1871 III 10 Münchene, vokiečių žurnalistas, rašytojas ir teatro vadovas. Kilęs iš žinomos žydų pirklių šeimos, perėjusios į protestantizmą išėjus Prūsijos žydų ediktui (1812). Fanny Lewald pusbrolis. Lewaldas mokėsi Karaliaučiaus prancūzų mokykloje ir senamiesčio gimnazijoje, po tėvo mirties pradėjo dirbti dėdės prekybos namuose. Tarnavo Prūsijos kariuomenėje, Rusijos armijos gretose dalyvavo žygiuose prieš Napoleoną. Po 1815 atsidėjo teatrui ir kūrybai. Išgarsėjo išleidęs 3 apsakymų tomus Novellen (1831–1833), kuriuose vaizduojamas Lietuvos ir Lenkijos sukilimas. Vėliau įkūrė ir leido žinomą žurnalą Europa. Chronik der gebildeten Welt (1835–1846) [Europa. Mokslo pasaulio kronika]. Parašė Karaliaučiuje prabėgusios jaunystės prisiminimus Ein Menschenleben [Žmogaus gyvenimas], kur detaliai pavaizdavo auklėjimo ypatumus, gimtojo miesto mėgėjų teatrą, kelionę iš Karaliaučiaus per Kuršių neriją į Klaipėdą, pateikė įdomių etnologinių detalių apie gyventojus ir jų kalbą, poilsį smuklėse. Aprašydamas nakvynės Nidoje metu išgirstą moterų dainavimą, pateikė Martyno Liudviko Rėzos išverstų dainų, taip pat vieną dainą lietuvių kalba. Kelionė atgal iš Klaipėdos per Priekulę ir Tilžę aprašoma su visais tuometiniais nepatogumais ir pavojais. Įdomios Lewaldo pastabos apie Immanuelio Kanto paskaitas, 1806–1813 įvykių Karaliaučiuje įspūdžiai, kai miestą buvo užėmę prancūzų ar rusų daliniai.

L: August Lewalds gesammelte Schriften. In einer Auswahl. 12 Bde., Leipzig, 1844–1846; Novellen. 3 Bde., Hamburg, 1831–1833; Cruse U. August Lewald und seine zeitgeschichtliche Bedeutung. Breslau, 1933.

Manfred Klein