Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fanny Lewald

Fani Lėvald, XIX a. vokiečių rašytoja ir publicistė.

Lewald Fanny (Fani Lvald) 1811 III 24 Karaliaučiuje 1889 VIII 5 Dresdene, vokiečių rašytoja ir publicistė. Kilusi iš žinomos Karaliaučiaus žydų pirklių šeimos. Tėvo spiriama 1828 perėjo į protestantizmą. Savo pirmuosius kūrybinius bandymus paskelbė pusbrolio Johanno Karlo Augusto Lewaldo paskatinta rašė jo žurnale Europa (1840). Berlyne populiarus buvo jos literatūros salonas. Lewald viena pirmųjų profesionalių vokiečių rašytojų moterų, turėjusi įtakos daugeliui skaitytojų. Moterų ir žydų emancipacijos temas ji nagrinėjo svarbiausiuose laikraščiuose, gaudavo didžiausius tais laikais honorarus. Išleido autobiografinių motyvų romanus Clementine (1842) ir Jenny (1843). Prisiminimų knygoje Meine Lebensgeschichte (1861–1863) [Mano gyvenimo istorija] vaizduojamas Karaliaučiaus viduriniosios klasės, ypač įtakingų žydų šeimų, gyvenimo būdas, pasakojama apie didelį 1811 gaisrą, sunaikinusį sandėlius prie Priegliaus, prancūzų žygį per miestą 1812, 1831–1832 Lietuvos ir Lenkijos sukilimo pabėgėlių priėmimą Karaliaučiuje. Knygoje Zwölf Bilder nach dem Leben. Erinnerungen (1888) [12 gyvenimo paveikslų. Prisiminimai] Lewald perteikia Karaliaučiaus dvasinio gyvenimo įspūdžius, Heinricho Heinės pristatymą miesto šviesuomenei bei jo domėjimąsi J. G. Herderiu, I. Kantu ir C. R. Jacoby. Romane Die Familie Darner (1888) [Darnerių šeima] vaizduojamas tuometinis Karaliaučius.

L: Fanny Lewaldʼs gesammelte Werke. 10 Bde., Berlin, 1871; Lewald F. Geßhltes und Gedachtes (1838–1888). Dresden u. Leipzig, 1900; Schneider G. „Arbeiten und nicht müde werden“. Ein Leben durch und für die Arbeit. Fanny Lewald (1811–1889) // Beruf: Schriftstellerin – schreibende Frauen im 18. und 19. Jahrhundert. Göttingen, 1998, S. 188–214.

Manfred Klein

Iliustracija: Fanny Lewald