Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memeler Kreisblatt“

„Klaipėdos apskrities laikraštis“, savaitinis valdžios laikraštis, ėjęs Klaipėdoje 1852–1920.

„Memeler Kreisblatt“ [„Klaipėdos apskrities laikraštis“], savaitinis valdžios laikraštis, leistas vokiečių ir lietuvių kalbomis Klaipėdoje 1852–1920. Redagavo Klaipėdos apskrities taryba, spausdino įvairios spaustuvės Klaipėdoje ir Priekulėje. Nuo 1871 lietuviška dalis sumažinta, ji išliko iki XIX a. pabaigos. Be oficialių skelbimų, spausdinta ir įvairaus turinio straipsnių.

Algirdas Žemaitaitis