Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jochen Dietrich Range

Jochenas Ditrichas Rangė, vokiečių kalbininkas, vertėjas.

Range Jochen Dietrich (Jochenas Ditrichas Rángė) 1941 V 3 Berlyne, vokiečių kalbininkas, vertėjas. 1961–1969 studijavo slavistiką Berlyne, Sarajeve, Münchene, 1974–1975 – baltistiką Vilniuje. 1987 apgynė disertaciją apie Jono Bretkūno Biblijos vertimą. 1997–2006 Greifswaldo universiteto profesorius, Baltistikos katedros vedėjas. Šio universiteto Baltistikos instituto direktorius. Svarbiausias veikalas – Bausteine zur Bretke-Forschung: Kommentarband zur Bretke-Edition (NT), 1992 [Bretkūno tyrimų pamatai: Bretkūno leidimo (NT) komentarų tomas]. 1997 Vilniuje už šį veikalą Rangei paskirta Martyno Mažvydo premija. Su Friedrichu Scholzu parengė spaudai 3 faksimilinius Bretkūno Biblijos vertimo rankraščių tomus (1991–1996; prie III tomo prisidėjo ir Friedemannas Kluge). Paskelbė studiją Sprachlich-stilistische Untersuchung zur Figura etymologica in den litauischen Dainos [Baltistica, 1976, 12(2), 13(1), Figura etymologica lietuvių liaudies dainose kalbinis stilistinis tyrinėjimas]. Tyrinėja lietuvių liaudies dainų vokiškus vertimus, vokiečių ir lietuvių kultūros santykius. Išvertė į vokiečių kalbą Litauische Volksmärchen, 1981 [Lietuvių liaudies pasakos], Märchen aus Litauen, 1995 [Pasakos iš Lietuvos], Ievos Simonaitytės ir kitų rašytojų kūrinių.

Algirdas Sabaliauskas