Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jean Marie Gabriel Padovani

XX a. Prancūzijos diplomatas.

Padovani Jean Marie Gabriel 1893 1960, Prancūzijos diplomatas. Per 1919 Versalio konferenciją neigė nepriklausomos Lietuvos sudarymo galimybę, galimybę Mažąją Lietuvą prijungti prie Didžiosios Lietuvos. Vėliau buvo Prancūzijos pasiuntiniu Lietuvoje, išmoko lietuvų kalbą. Domėjosi Klaipėdos kraštu ir 1923 Klaipėdos krašto sukilimu. Skambino sukilėlių vadui Jonui Budriui, bandė jam daryti įtaką; ragino Lietuvos vyriausybę įsikišti į įvykius Klaipėdos krašte ir atstatyti buvusią padėtį jame.

Algirdas Antanas Gliožaitis