Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jaunimo ratelis“

išeivijos lietuvių evangelikų jaunimo leidinys, ėjęs 1950–1955 Vakarų Vokietijoje.

„Jaunimo ratelis“, išeivijos lietuvių evangelikų jaunimo leidinys, ėjęs 1950 III–1955 IV Vakarų Vokietijoje. Leido Schwäbisch Gmünde bei Heilbronn lietuvių evangelikų jaunimo ratelis du kartus per mėnesį. 1950 VII 21 (nuo nr. 6) perkeltas į Heilbronną ir tapo lietuvių evangelikų jaunimo mėnraščiu. Pirmieji 8 numeriai (iki 1950 IX 15) spausdinti rotatoriumi, vėliau popierių davė ir ofsetu spausdino Pasaulinės liuteronų federacijos spaustuvė. Redaktoriai P. Jasiukonis (1950), K. Dikšaitis (1951–1953), A. Gintautas (1953–1954), Fricas Šlenteris (nuo 1954). Išleidus 62 numerius, vietoje Jaunimo ratelio nutarta leisti bendrą bažnytinį laikraštį „Svečias“, kuris vėliau perkeltas į JAV.

ŽE

Vytautas Gocentas