Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Janina Matusevičienė-Petrulionytė

mokytoja, lietuvybės puoselėtoja Karaliaučiaus krašte.

Matusẽvičienė-Petrulionýtė Janina 1945 VII 22Juškėnuose (Utenos r.), mokytoja, lietuvybės puoselėtoja Karaliaučiaus krašte. 1970 baigė Vilniaus universitetą. 1994 I–IX mokė ragainiškės Joanos Stankienės anūkus lietuvių kalbos, gyveno jų šeimoje. 1994 rugsėjį pradėjo dirbti Ragainės 2-ojoje vidurinėje mokykloje, mažoje lietuvių pradinėje mokykloje. Suorganizavo 20 mokinių etnografinį ansamblį Užnemunės Almena, dalyvavusį įvairiuose renginiuose Lietuvoje. 1996 surinko 12 lietuvių kilmės pirmokų klasę. Bendravo su mokinių šeimomis, kartu šventė lietuvių bei katalikų šventes. Mokinių tėvai dalyvavo „Birutės“, Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros draugijos steigiamajame susirinkime-konferencijoje Tilžėje 1996 kovą. Nuo 1997 rugsėjo dirba Birutės draugijos įsteigtoje lietuvių sekmadieninėje mokykloje, moko Lietuvos istorijos ir geografijos. Vaidino Birutės vaidintojų būrelyje. Išleido kelis laikraštuko Varpelis Karaliaučiaus krašto vaikams numerius. Apie Ragainės lietuvių gyvenimą rašė straipsnių į laikraštį „Donelaičio žemė“.

Vanda Vasiliauskienė