Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Izabelė Matusevičiūtė

XX a. lietuvių kalbininkė.

Matusevičitė Izabelė 1906 XII 7Geisteriškiuose (Vilkaviškio aps.) 1967 IV 13Toronte (Kanada), lietuvių kalbininkė. 1933 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1932-1937 mokytoja Lazdijų ir Kybartų gimnazijose. 1937-1940 gilino baltistikos studijas Berlyno universitete, 1938 – Hamburgo fonetikos institute. 1941–1944 dirbo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1945–1947 dirbo Eichstätto lietuvių gimnazijoje. 1947–1949 Göttingeno universitete studijavo lyginamąją kalbotyrą. 1949 atvyko į Kanadą. 1957–1964 redagavo žurnalą Moteris. Leidinyje Archivum Philologicum (1938 liepos mėn.) išspausdino straipsnių apie įrašus 1612 Lazaraus Sengstocko (Zengštoko) parengtame Baltramiejaus Vilento Enchiridione, o (1939 rugpjūčio mėn.) – straipsnį Kiek naujos medžiagos prūsų vardynui.

L: Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 1999, p. 404.