Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Inija Trinkūnienė-Rutkūnaitė

sociologė, prūsų etninės kultūros propaguotoja.

Trinknienė-Rutknaitė Inija 1951 X 25 Kelmėje, sociologė, prūsų etninės kultūros propaguotoja. Jono Trinkūno žmona. 1974 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Dalyvavo etnografinėse ekspedicijose Karaliaučiaus krašte. Nuo 1974 Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto (nuo 2002 – Socialinių tyrimų institutas) mokslo darbuotoja; tyrinėja etnokultūros raišką, prūsiškąjį tapatumą. Prūsų bendruomenės pirmininkė. Vadovauja Lietuvos ramuvų sąjungos rengiamoms etnokultūrinėms vasaros stovykloms. Nuo 2004 Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo narė ekspertė. Nuo 1992 apeiginio folkloro grupės Kūlgrinda vadovė (su J. Trinkūnu). Ši grupė atstovavo Lietuvai Ispanijoje, Vokietijoje, Karaliaučiuje, Graikijoje, Pietų Korėjoje, demonstruodama senųjų baltų apeigas, giesmes ir dainas. Išleido kartu su J. Trinkūnu rekonstruotų giesmių ir dainų prūsų kalba kompaktinę plokštelę „Prūsų giesmės“. Parašė straipsnį Praeities naudojimas konstruojant prūsišką tapatybę (knygoje Socialinė atmintis: minėjimai ir užmarštys, 2003).

Vaclovas Mikailionis