Mažosios Lietuvos
enciklopedija

įgulos

karinės įgulos, reguliariosios kariuomenės nuolatinės įgulos Rytprūsių miestuose.

gulos (karnės gulos) (vok. Garnisonen). XVIII a. senovines vietinių apsauginių gildijas (vok. Schützengilden) daugelyje didesnių Rytprūsių miestų pakeitė reguliarios kariuomenės nuolatinės įgulos. Įvairaus dydžio kariuomenės daliniai turėjo savo vardus. Tilžėje ir Karaliaučiuje buvo įsikūręs von Boyeno infanterijos dalinys (vok. Infanterie–Regiment von Boyen). Rytprūsiuose buvo įkurdinti ir lietuvių pulkai. Daug lietuvių tarnavo ir kituose daliniuose. Tai liudija karių sąrašai, įrašai žuvusiųjų antkapiuose. Įgulos buvo įkurdinamos kareivinėse. Militarizuojant kraštą, įgulos stiprintos, plėstos jų būstinės, kai kur tapusios reikšminga gyvenviečių dalimi. Ypač XIX ir XX a. sandūroje įguloms daug kur pastatyti dideli kareivinių kvartalai. 1891 prie Aryso įrengta krašto kariuomenės įgulų pratybų aikštė.

Martynas Purvinas