Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hieronymus Malecki

Hieronymus Maletius, XVI a. evangelikų liuteronų kunigas, rašytojas.

Malecki Hieronymus (lot. Maletius) apie 1525 1583, evangelikų liuteronų kunigas, rašytojas. Perėmęs tėvo kleboniją ir spaustuvę Luke, 1561 išleido iš vokiečių kalbos išverstą Catechismus albo dziecinne kazania o nauce krześciańskiej [Katekizmas, arba pamokslai vaikams apie krikščionių mokymą]. Iki XIX a. šis katekizmas naudotas Mozūrijos mokyklose. 1574 Karaliaučiuje išleido Postylla domowa [Namų postilė]. Svarbus baltų mitologijos šaltinis – apie 1583 Maleckio paskelbtas anoniminio autoriaus sūduvių apeigų aprašymas Wahrhaffige beschreybung der Sudawen auff Samland sambt jhren Bockheyligen vnnd Ceremonien [Tikras Sembos sūduvių aprašymas su jų ožio aukojimu ir ceremonijomis]. Tai vienas iš Sudauerbüchlein [Sūduvių knygelės] nuorašų. Šis Maleckio darbas išspausdintas Erläutertes Preussen [Prūsijos komentarai], 1742; Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masavia [Mazovijos literatūrinės draugijos žinios], 1902 ir kitur. Tai svarbus prūsų kultūros istorijos šaltinis.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. V., 1990, t. I; LE.

Daiva Vaitkevičienė