Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herbert Brust

Herbertas Brustas, XX a. muzikas, kompozitorius.

Brust Herbert (Herbertas Brùstas) 1900Karaliaučiuje 1969Bremerhavene (Vokietija), muzikas, kompozitorius. Žinomas kaip Rytprūsiuose dainuotų dainų melodijų autorius. Karaliaučiuje dirigavo ir dirbo radijuje. Harmonizavo Rytprūsiečių himną. Prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno Naujuosiuose Kuršiuose prie Baltijos, į vakarus nuo Karaliaučiaus (savo namą pavadino Ramove). 1944 pasitraukė į Vokietiją. Po Antrojo pasaulinio karo sukūrė kūrinių orkestrui, styginiams instrumentams, vargonams ir fortepijonui. Sukūrė dainų pagal Prūsijos poetų Simono Dacho ir Agnes Miegel eiles.

MLFA

Algirdas Matulevičius