Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Himmler

Heinrichas Himleris, nacių Vokietijos politinis ir karinis veikėjas.

Himmler Heinrich (Heinrichas Hmleris) 1900 X 7 Münchene 1945 V 23, nacių Vokietijos politinis ir karinis veikėjas. Fiurerio Adolfo Hitlerio vienas artimiausių bendražygių, jo diktatūros atrama. Vienas žiauriausių karo nusikaltėlių. Nuo 1929 – SS būrių, nuo 1936 – gestapo viršininkas, vėliau – visos Vokietijos bei Prūsijos policijos vadas (Reichsfürer SS). Nacionalsocialistų Vokietijai 1939 III 22 priverstiniu susitarimu su Lietuva nuo jos atplėšus Klaipėdos kraštą, Himmleriui pavaldūs SS ir smogikų daliniai, reguliarioji kariuomenė kovo 22 19–21 val. per Luizės tiltą ties Tilže įsiveržė į Klaipėdos kraštą. Pats Himmleris su savo štabu ir rinktiniais daliniais apie 22 val. jau buvo Klaipėdos geležinkelio stotyje. Esesininkų ir smogikų daliniai kovo 23 d. 7 val. perėmė tvarkos palaikymą Klaipėdoje ir garantavo atvykstančio Hitlerio saugumą. Nuo 1943 Himmleris – Vokietijos vidaus reikalų ministras. Masinio žmonių naikinimo per Antrąjį pasaulinį karą Vokietijos okupuotose šalyse vienas svarbiausių organizatorių; steigė koncentracijos stovyklas, kuriose kalėjo bei žuvo ir mažlietuvių visuomenės veikėjų. 1944 vadovavo Vokietijos rezervinei kariuomenei, į kurią buvo mobilizuota ir Mažosios Lietuvos gyventojų.

Algirdas Matulevičius