Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hansas Janužys

mokytojas, XX a. visuomenės veikėjas.

Janužỹs Hansas (1916 III 1 Lėbartuose, Klaipėdos apskrityje 2000 Venesueloje), visuomenės veikėjas. 1941 baigė Tauragės mokytojų seminariją ir Kauno karinę aspirantūrą. Dirbo mokytoju. Nacių ištremtas iš Klaipėdos krašto į Vokietijos gilumą. Po Antrojo pasaulinio karo iš Vokietijos išvyko į Venesuelą. Čia nuo 1951 vadovavo Lietuvių bendruomenei. Janužio ir Martyno Bundelio pastangomis Venesuelos Lietuvių bendruomenė nutarė nesteigti atskiros Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos (MLBD). Ragino visus Venesuelos lietuvius būti Mažosios Lietuvos bičiuliais, remti MLBD siekius, Keleivį, E. Simonaitį. Janužio žmona Marija, ispaniškai ir angliškai rašanti poetė, dirbo Venesuelos radijuje; abu rengdavo valandėles lietuviams.

L: Kaukas K. Priešai atėmė ne viską // Tėvų ir protėvių šviesa... 1996.

Jurgis Reisgys

Kostas Kaukas

Iliustracija: Hansas Janužys (viduryje) tarp Venesuelos lietuvių sekmadieninės mokyklos steigėjų, 1955 / Iš Hanso Janužio albumo