Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustavas Kurmis

poligrafininkas, knygyno savininkas.

Kùrmis Gustavas 1908 V 20Smeltėje 1942(43?) IV 11Ploetzensee (Vokietija), poligrafininkas. Augo gausioje malūnininko šeimoje. Lankė Smeltės pradžios mokyklą Nr. 1. Apie 1922 tarpininkaujant Jokūbui Stikloriui įstojo mokiniu į „Ryto“ spaustuvę. Gerai mokėjo vokiečių ir anglų kalbas, kurių išmoko iš užsienio jūreivių. Ryte dirbo iki 1939, tapo litografijos skyriaus meistru. Buvo geras karikatūrininkas, kartą spaudoje šaržavo A. Hitlerį. Apie 1936–1937 turėjo knygynėlį, raštinės ir galanterijos prekių skyrių, komercinę bibliotekėlę, pardavinėjo lietuviškas knygas. Nacistinei Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą pasitraukė į Lietuvą. Grįžęs buvo areštuotas. Išlaisvintas Vokietijai ir SSRS keičiantis repatriantais. 1941 vėl areštuotas gestapo Kaune. Žuvo koncentracijos stovykloje netoli Berlyno.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai (iki 1940 metų). V., 1992, p. 115–116.

Algirdas Žemaitaitis