Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Giedrė Zauniūtė

chemikė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Dovo Zauniaus jaunesniojo duktė.

Zaunitė Giedrė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Dovo Zauniaus jaunesniojo duktė. 1954 Marymount koledže Niujorke baigė chemijos mokslus. Koledže skaitė paskaitą apie lietuvių tautinius drabužius ir papročius, demonstravo lietuvių liaudies meno pavyzdžius iš motinos Vincės Jonuškaitės tautodailės rinkinio.

L: Keleivis. 1953 nr. 6(23), 1954, nr. 6 (35).