Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincė Jonuškaitė

Vincė Zaunienė, Leskaitienė, XX a. lietuvių dainininkė.

Jonuškáitė Vincė (Zauniẽnė, Leskáitienė) 1902 I 22Subačiuje (Panevėžio aps.) 1997 V 18Santa Barbaroje (JAV); palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse, dainininkė (mecosopranas). Diplomato, 1929–1934 Lietuvos užsienio reikalų ministro Dovo Zauniaus žmona. Jam mirus, ištekėjo už rašytojo S. Leskaičio. Su Panevėžio gimnazija 1915 pasitraukė į Voronežą (Rusijoje). 1917–1918 Voronežo muzikos mokykloje mokėsi dainuoti. 1918 grįžo į Lietuvą, dainavo M. Petrausko operoje Birutė. 1920–1923 studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje, 1923–1925 – Romoje. 1925 surengė pirmąjį koncertą, debiutavo Valstybės teatre. 1925–1944 šio teatro solistė. Gastroliavo daugelyje Europos ir Pietų Amerikos valstybių. Valstybės teatre sukūrė apie 50 vaidmenų: Carmen (G. Bizet Carmen), Amneris, Azucena, Ulrica (G. Verdi Aida, Trubadūras, Kaukių balius). 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1948 persikėlė į JAV. Daug koncertavo, daugelyje JAV koledžų skaitė paskaitas apie lietuvių liaudies dainas. Į plokštelę įdainavo lietuviškų dainų.

Iliustracija: Vincė Jonuškaitė / Iš LE