Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georgina Radavičienė-Endzinaitė

XX a. lietuvių gydytoja.

Radãvičienė-Endzináitė Georgina 1910 I 1Bairam Alyje (Turkmėnija) ?, gydytoja. Arnoldo Endzino ir Alvinos Pretkelienės-Endzinaitės sesuo. 1930 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje. Artimai bendravo su Vydūnu, kuris lankydavosi tėvų namuose pakviestas brolio, dailininku Adomu Braku, poetu Saliu Šemeriu-Šmerausku. Su seserimis Alvina ir Erna dalyvavo Klaipėdos krašto (1927) ir Lietuvos II (1928) dainų šventėse. 1940 baigė Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. 1945 paskirta į Klaipėdą įsteigė Motinos ir vaiko konsultaciją, rūpinosi karo išsekintais vaikais, diegė jaunimui higienos įgūdžius. 1948 įsteigė vaikų ligoninę ir jai vadovavo, nuo 1949 – jos skyriaus vedėja, 1960–1979 vyriausiojo gydytojo pavaduotoja, dėstė medicinos seserų mokykloje. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos universiteto bei Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ mokslinėse konferencijose propaguodama sveiką gyvenseną. Būdama 94 metų žiemą–vasarą dar maudydavosi jūroje. Vyras Juozas Radavičius 1945–1956 buvo represuotas už ryšius su Žemaitijos partizanais. Sūnus Liaudginas Erdvilas, g. 1938, gydytojas, Vilniaus Mykolo Romerio universiteto docentas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Georgina Endzinaitė-Radavičienė, 2002

Iliustracija: Astrida Endzinaitė-Giedraitienė-Law, motina Lydija Charlotte Endzinienė, Georgina Endzinaitė-Radavičienė ir Erna Endzinaitė-Uldukienė su vaikais Kanadoje, 1968 / Iš Rožės Pretkelytės-Gegienės šeimos albumo