Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gastos

miestas, Pakalnės apskrities centras.

Gãstos (vok. Gassen, Heinrichswalde; rus. Slavsk), miestas, Pakalnės apskrities centras (nuo 1818), 15 km į pietvakarius nuo Tilžės. Viena Gastų dalis vokiškai vadinta Gassen (paliudyta 1785, 1877), kita – Heinrichswalde. Vadinti Gassen nustota 1893, prijungus ją prie Heinrichswaldės. Iki XIX a. pabaigos apylinkėse buvo daug lietuvių (1870 Gastų parapijoje – 24,6%). 1939 buvo 3460 gyventojų, geležinkelio stotis, didelė dvaro sodyba, 2 vėjo malūnai, motorinio malūno sodyba, pieninė, dujų fabrikas ir kita. Aplink pagrindinę tiesią gatvę spietėsi tankiai užstatyti netaisyklingi kvartalai su senąja erdvia Kiaulių turgaus aikšte (Gastos garsėjo dideliais turgumis). Aplink miestelį buvo išsidėstę pasiturinčių laukininkų viensėdžiai. Gastų apylinkes sausino piečiau iškastas ir pylimais apsaugotas Linkūnų kanalas. Sovietmečiu Gastos labai pasikeitusios. Dabar ten gyvena daug po Antrojo pasaulinio karo atsikėlusių lietuvių. Greta Gastų, Noragėlių kaime, 1806 gimė kalbininkas Frydrichas Kuršaitis, mokęsis tėvo vadovaujamoje Gastų mokykloje. Lietuvininkai vietovę vadino Gastos (F. Kuršaitis) arba Gastai (Vilius Kalvaitis). Vietovardis labai senas, sietinas su baltų gastā –lauko ar dirvos naudojamas sklypas; plg. prūsų gastō – žemės sklypas. Vietovardis nesvetimas ir lietuvių bei latvių vardynuose: plg. Gasta (upė Lazūnuose), Gastupis (Vadakties kairysis intakas), latvių Gastis (kaimas).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas