Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gastų parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Gastose ir jo bendruomenė.

Gastų parapija. Jos patronų grafų Halenų rūpesčiu ir lėšomis pirmoji bažnyčia pastatyta 1686, antroji – 1738. Čia įkūrus superintendento rezidenciją, 1818 išmūryti iškilūs trinaviai su apside gotiško stiliaus maldos namai. Juos puošė iš tolo matomas bokštas su 4 bokšteliais, ištaigingas altorius, sakykla. Parapija turėjo brangių, Karaliaučiaus auksakalių meniškai padarytų sakralinių rykų, gotiškais ornamentais puoštą krikštyklą. Į pamaldas žmones kvietė 3 varpai, išlieti 1686, 1717 ir 1828. Iki XIX a. pradžios parapijoje gyveno beveik vieni lietuviai. 1848 jų dar būta 3709 (37,4%), 1877 – 1050 (14%) ir 1902 – 900 (12,2%). Lietuviškos pamaldos kas sekmadienį kurį laiką laikytos ir po Pirmojo pasaulinio karo. Jas lankė apie 100 senųjų gyventojų. Gastose 1783 gimė poetas, tautosakos rinkėjas Endrikis Budrius. Nemažai Gastų miesto gyventojų ir XXI a. pradžioje buvo lietuviai, daugiausia paleisti iš Sibiro lagerių tremtiniai, čia atsikėlę 1956–1958, uždraudus jiems grįžti į Lietuvą. Gastų bažnyčia sovietmečiu buvo paversta sandėliu.

Albertas Juška

Iliustracija: Gastų bažnyčia, 1985 / Iš Rimanto Matulio rinkinio