Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Pretorijus vyresnysis

Friedrich Praetorius, XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Pretòrijus Frydrichas vyresnysis, Praetorius Friedrich 1624 V 20Tilžėje 1695 II 27Žiliuose (Ragainės aps.), lietuvių raštijos darbuotojas. Pretorijaus pavardė kilusi iš administracinių pareigų lotyniško pavadinimo praetor – seniūnas, viršininkas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, 1646 paskirtas į Žilių parapiją, kur gyveno iki mirties. 1648 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Po 1675 parašė 2 tomų vokiečių–lietuvių kalbų žodyną, tapatinamą su Lietuvos mokslų akademijoje esančiu rankraščiu Clavis Germanico-Lithvana, kurio publikaciją parengė Vincentas Drotvinas. Tai buvo stambiausias XVII a. lietuvių leksikografijos darbas Prūsijoje, kalbininkų mažai tyrinėtas. Rankraščio pabaigoje yra 104 lietuviškų priežodžių, patarlių ir mįslių rinkinėlis. Pretorijus parašė dorovinių skaitymų knygelę lietuvių kalba Pienas mažiems vaikeliams… (išleista 1735). Pretorijus vertė giesmes; 7 iš jų įdėtos Danieliaus Kleino giesmyne, t. p. Biblijos sentencijas (neišliko). Buvo Kleino darbams įvertinti komisijos narys. Pretorijus galėjo suteikti Kleinui naudingų patarimų, prisidėti prie gramatikos, ypač žodyno, gerinimo.

L: Lebedys J. Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. V., 1956; Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960 / V., 1990; Drotvinas V. F. Pretorijus – Clavis Germanico-Lithvana autorius // Literatūra ir kalba, 26, 1987; Drotvinas V. Frydrichas Pretorijus – Biblijos žodyno autorius // Protestantizmas Lietuvoje. V., 1994; Drotvinas V. Pastabos apie Frydricho Pretorijaus žodyną „Clavis Germanico-Lithvana“ // Clavis Germanico-Lithvana. I d., V., 1995, p. X–XL; Drotvinas V. Dėl Frydricho Pretorijaus „Clavis Germanico-Lithvana“ vokiškojo registro šaltinių // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika. 1999, t. 1., nr. 1, p. 8–13.

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Frydricho Pretorijaus vyresniojo (?) žodyno „Clavis Germanico-Lithvana“ leidinio-faksimilės (IV dalys) viršelis, 1995

Iliustracija: Frydricho Pretorijaus vyresniojo dorovinių skaitymų knygelės „Pienas mažiems vaikeliams“ antraštinis lapas, 1735