Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Clavis Germanico-Lithvana

didžiausias Mažosios Lietuvos XVII a. lietuvių kalbos žodynas.

Clavis Germanico-Lithvana, didžiausias Mažosios Lietuvos XVII a. lietuvių kalbos žodynas. Jo 2 dalių originalas (2511 puslapių) iškart po Antrojo pasaulinio karo rastas Laukstyčių (vok. Lochstädt) pilies griuvėsiuose ir dabar saugomas Lietuvos mokslų akdemijos Vrublevskių bibliotekoje. Išliko be autoriaus pavardės ir parašymo datos, todėl buvo priskiriamas laikiniems savininkams (pvz., Ch. Stimmeriui, 1746). Remiantis amžininkų (Theodoro Lepnerio) liudijimais ir popieriaus vandens ženklais, nustatyta, kad žodyną apie 1680 parengė Friedrichas Pretorijus Vyresnysis (1624–1695). Autorius 1646–1695 kunigavo Žiliuose, bendradarbiavo komisijoje Danieliaus Kleino gramatikai peržiūrėti. Žodynas – Kleino leksikografinės mokyklos didžiausias darbas (Jurgis Lebedys). Žodyno vokiškasis registras rašytas pagal Martyno Liuterio Biblijos konkordansus; kadangi tuomet dar nebuvo spausdinto Biblijos vertimo į lietuvių kalbą, manoma, kad Biblijos ištraukas vertė pats Pretorijus. Lietuviški atitikmenys paimti iš kasdienės leksikos, pridėtas smulkiosios tautosakos rinkinėlis (101 patarlė bei priežodis ir 3 mįslės). Žodynas atspindi XVII a. liuteronų raštų ir šnekamosios kalbos leksikos turtingumą bei įvairovę. Autorius gerai mokėjo lietuvių kalbą ir išmanė leksikografijos reikalavimus. Nors Clavis Germanico-Lithvana liko nebaigtas (yra visai tuščių ar nepilnų puslapių, skirtų papildymams) ir neišleistas, jis žymi dvikalbės vokiečių–lietuvių leksikografijos tradiciją.

Clavis Germanico-Lithvana. Id. A–E. V, 1995; II d. F–L. V., 1997; III d. M–S. V., 1997; Drotvinas V. Pastabos apie Frydricho Pretoriaus žodyną „Clavis Germanico-Lithvana“ // Clavis Germanico-Lithvana. I d., V., 1995, p.vX–XL; Smulkioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. [Parengė J. Lebedys]. V., 1956, p. 508–512; Urbutis V. 1728 m. Klaipėdiškių žodyno leksikografiniai šaltiniai // Baltistica. T. XXIII (1). 1987, p. 71–75.

Vincentas Drotvinas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos XVII a. lietuvių kalbos žodyno „Clavis Germanico-Lithvana“ I dalies A–E (1995) viršelio aplankas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos XVII a. lietuvių kalbos žodyno „Clavis Germanico-Lithvana“ II dalies F–L (1997) viršelio aplankas