Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Partatijus

Friedrich Partatius, XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas.

Partãtijus Frydrichas (Friedrich Partatius) 1643Laukiškoje (Labguvos aps.) 1687 ar 1688 Įsrutyje, lietuvių raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Jono Partatijaus sūnus. 1662 VI 15 įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, nuo 1675 paskirtas Įsruties lietuvių kunigo adjunktu, 1687 – jo įpėdiniu. Vertė giesmes į lietuvių kalbą. 1685 Jono Rikovijaus giesmyne išspausdintos dvi Partatijaus giesmės. Theodoro Lepnerio liudijimu, Partatijus buvo sudaręs 400 lietuviškų žodžių, tariamai kilusių iš graikų kalbos, žodynėlį.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960 / V., 1990, p. 375–376; Lebedys J. Senoji lietuvių literatūra. V., 1977.

Zigmas Zinkevičius