Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Martynas Mačiulis

Matšulis, Matzulis, Mattschull, XIX–XX a. lietuvių visuomenės ir politikos veikėjas, dvarininkas.

Mačiùlis Frydrichas Martynas, Matschull, Matšulis, Matzulis, Mattschull 1847 1929, lietuvių visuomenės ir politikos veikėjas, dvarininkas. Gyveno Mickuose (Ditavos vls.). Dalyvavo Vokietijos ir Prancūzijos kare. Prisidėjo prie Tilžės–Lankos apskrities Lietuvių skyrimo draugijos kūrimo. 1901 mirus Jonui Smalakiui į jo vietą Vokietijos reichstage per papildomus rinkimus Martynas Jankus pasiūlė Mačiulį, kadangi jis dar lietuviškai kalbėti mokąs, ir kada tai Birutininkas buvęs ir tarpu vokiečių lietuviu likęs. Mačiulis priklausė agrarų partijai. Konservatoriai palaikė Mačiulio kandidatūrą. 1901 VII 27 į reichstagą išrinktas kaip Klaipėdos ir Šilokarčemos apskrities Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugijos kandidatas. 1901–1903 buvo Vokietijos reichstago deputatas. Ten Mačiulis buvo ir kaip lietuvininkas, ir kaip vokiečių konservatorių narys. Nepakankamai gynė lietuvių teises.

L: Klaipėdiškis A. B. Mažosios Lietuvos politikos veidrodis. K., 1923, p. 95–97, 173, 177–178.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Algirdas Žemaitaitis